Aktualności

RODO

Szanowni Państwo,

dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z tym informujemy, że korzystając z usług świadczonych przez Hotel Grafit, wszelkie podane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rezerwacji, rejestracji oraz pobytu, jak i na dalszych etapach związanych z zakończeniem owego pobytu, zgodnie w/w Rozporządzeniem.

Administratorem danych osobowych pozyskanych w w/w procesach, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Hotel Grafit mieszczący się w Kostomłotach Pierwszych, ul. Kielecka 120, 26-085 Miedziana Góra.

Hotel Grafit przechowuje oraz przetwarza wszelkie dane osobowe podawane oraz pozostawiane przez Gościa, w tym przede wszystkim: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer dowodu osobistego. Są to dane podawane dobrowolnie, jednakże niektóre są niezbędne do realizacji procesu świadczenia usług przez Hotel. Hotel Grafit, jako administrator danych osobowych, decyduje o konieczności podania określonych danych w celu poprawnego świadczenia oferowanych usług.

Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia w określonych sytuacjach, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Gość posiada także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych pod adresem rodo@grafithotel.pl.

Hotel Grafit wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej:

Hotel Grafit

Kostomłoty Pierwsze k. Kielc, ul. Kielecka 120

28-085 Miedziana Góra

Lub email: recepcja.marketing@grafithotel.pl

Hotel Grafit zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim posiadanych danych osobowych, natomiast zachowuje prawo do udostępniania danych podmiotom upoważnionym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij