Aktualności

Regulamin

Szanowni Państwo!

 

Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulamin, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

 

§1

1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.

3. Jeśli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedna dobę.

4. Zatrzymanie pokoju po godzinie 12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy gość opuści pokój i nie odda karty pobytu, naliczona zostanie opłata za kolejną dobę.

5. Recepcja hotelu jest czynna całą dobę, nr telefonu: (41) 303 22 25; e-mail: recepcja.marketing@grafithotel.pl

6. W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji na 90 dni przed terminem przyjazdu  zaliczka nie podlega zwrotowi.

7. Brak terminowej wpłaty zaliczki skutkuje anulowaniem rezerwacji.

8. W przypadku skrócenia pobytu lub rezygnacji z niektórych pokoi na 90 dni przed przyjazdem cena końcowa nie ulega zmianie.

9. W razie skrócenia pobytu w czasie zameldowania hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia Gości za wszystkie pierwotnie zarezerwowane noclegi.

10. W hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych - nie przestrzeganie tej zasady będzie równoznaczne z pokryciem kosztów ozonowania pokoju w wysokości 500,00 zł.

 

§2

1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

2. Hotel uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

 

§3

1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

2. Osoby nie zameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do godz. 22:00.

3. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu albo też w inny sposób zakłócił porządek.

 

§4

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest poproszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji.

2. Hotel ma obowiązek zapewnić:

- warunki pełnego i nie skrępowanego wypoczynku Gościa,

 

§5

Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie usługi:

1. Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.

2. Budzenie o oznaczonej godzinie.

3. Przechowywanie bagażu; Hotel może odmówić przyjęcia do przechowalni bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

4. Przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Hotelu odbywa się w sejfach zamontowanych w każdym pokoju.

 

§6
1. Gość powinien zawiadomić Recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

§7

1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu w Recepcji.

 

§8

1. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.

2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§9

1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięte drzwi i pozstawić klucz na Recepcji. Recepcja wydaje klucz na podstawie karty pobytu.

2. Opłata za zgubioną kartę wynosi 25,00 pln.

3. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Hotelu.

5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

 

§10

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres przez Gościa wskazany. W przypadku nie otrzymania dyspozycji Hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij